In grote lijnen komt het hierop neer: je brengt je prospecten gedetailleerd in kaart, zoekt uit wat hun professionele behoeften zijn, je koppelt die drijfveren zo goed mogelijk aan de oplossingen die jouw bedrijf kan bieden, je analyseert hun aankoopgedrag en hun mediaconsumptie. Met dat archetype van je ideale prospect ga je vervolgens aan de slag om interessante content te creëren. Een handig trucje daarbij, afgekeken van de journalistiek, is dat je je doelgroep verpersoonlijkt: je geeft hem of haar een naam en kiest een foto. Dat helpt om je er continu aan te herinneren dat je content relevant moet zijn voor je doelgroep.
If content is king, context is queen
Maar wat heb je aan een goed verhaal als niemand het kent? Boeiende content die onvindbaar is voor je doelpubliek, is nutteloze content. Daarvoor moet je informatie beschikbaar maken op het juiste moment en op de juiste plaats. Dat moet lukken want bij het opmaken van de buyer persona ben je immers te weten gekomen wat zijn of haar favoriete mediakanalen zijn om informatie te vergaren.
 
Je wil je de zichtbaarheid en vindbaarheid van je content voor klanten en prospecten dus een extra boost geven. Daarvoor ga je aan de slag met de 4 grote groepen mediakanalen om je content tot bij de doelgroep te krijgen: Paid media, Earned media, Shared media en Owned media . Bij de mediakeuze hou je best ook rekening met de verkoopcyclus. Is je contact een prospect, suspect of een reële lead?
 
Als je de 4 mediakanalen goed combineert bereik je je doelgroep in alle stadia van de ‘lead conversion funnel’ met uniforme en consistente boodschappen die je merkverhaal onder de aandacht brengen en mekaar versterken.